-
entrepriseaftale

 

-
Søg rådgivning hos kyndige advokater med speciale i entrepriseaftaler.

Entrepriseaftale

Sørg for at få udarbejdet en entrepriseaftale før du starter

En standard entrepriseaftale eller entreprisekontrakt indeholder;

- Benævnelse af bygherrens og medunderskriverens (entreprenørens) navn og adresse,

- Hvilken opgave entreprenøren påtager sig at udføre,

- Pris,

- Dato for accept og tilbud,

- Andet skriftligt grundlag for aftalen,

- Arbejdsplan,

- Entreprisesum,

- Aftale om sikkerhedsstillelse

- m.v.

 

Det er altid tilrådeligt at benytte en erfaren advokat eller anden rådgiver.

-